Language: NOR | ENG

Innovasjon for grønn omstilling i skogen

Skogens verdier – sluttkonferanse for prosjektet «Ingoskog – Innovasjon for grønn omstilling i skogen». Digital konferanse via Zoom.

Hvordan kan vi fremme forskning og innovasjon for en grønn omstilling med skogen som ressurs? Det er utgangspunktet for prosjektet «Ingoskog – Innovasjon for grønn omstilling i skogen». I prosjektet samarbeider norske og svenske forskere og praktikere. Nå inviterer vi til finalen – en konferanse der kunnskap og erfaringer deles.

Forelesere er:

  • Morten Clemetsen, professor ved NMBU, Norge: Å avdekke stedets muligheter: Landskapsressurser som grunnlag for bred verdiskaping
  • Susanna Heldt Cassel, professor ved Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna, Sverige: Sociala medier och uppkoppling/frånkoppling i skapandet av naturupplevelser i skogen

Paneldebatt om samarbeidsprosesser, bærekraft og økologi, samt turisme og forretningsmodeller.

Påmeldingen er åpen til 14.august. Det er ingen påmeldingsavgift. 

Lenke sendes noen dager før konferansens start.

Vi håper å treffe deg på denne virtuelle konferansen!

Margareta Dahlström, prosjektleder, Karlstads universitet, margareta.dahlstrom@kau.se

Marius Kjønsberg, Høgskolen i Innlandet,  marius.kjonsberg@inn.no

för affisch