Language: NOR | ENG

Det en vet bør en ha vondt av

Hva innebærer det å være profesjonell yrkes-utøver? Guro Kirkerud er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Oslo Met og skolefaglig rådgiver i Ringsaker kommune. På dette frokostmøtet på biblioteket i Brumunddal deler Guro Kirkerud noen tanker om det å være profesjonell kommunearbeider. Gratis inngang!

Les mer om arrangementet

Se øvrig program for Forskningsdagene i Innlandet