Language: NOR | ENG

Debatten: hva skal vi leve av?

I fjor ble Joseph Schumpeters "Teorien om økonomisk utvikling"tilgjengelig på norsk for første gang. To ulike forskningsfelt har sin opprinnelse i Schumpeters teorier – forskning om innovasjoner og nyskapning som kilder til økt velstand, og teorien om periodiske finanskriser, som fikk et særlig oppsving etter 2008.

Forordet til den norske utgaven er skrever av økonom Erik S. Reinert, som har en spesiell interesse for utviklingsøkonomi. I forordet utfordrer han oss blant annet med spørsmålet – hva skal vi leve av? Med det som utgangspunkt, inviterer Litteraturhus Lillehammer til et foredrag med Reinert, etterfulgt av en debatt med byens næringsliv, ledet av professor Håvard Teigen.

Les mer om arrangementet

Litteraturhus Lillehammer er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet på Lillehammer, Lillehammer bibliotekNansenskolen og Norsk Litteraturfestival.