Conference on Environmental Psychology 2019

Den tredje utgaven av konferansen om miljøpsykologi blir arrangert av HINN og Norsk miljøpsykologisk nettverk på studiested Lillehammer. Både studenter og forskere er velkomne til å delta .