Language: NOR | ENG

Brett Sandercok gjesteforeleser

Brett Sandercok fra NINA foreleser om "Vulnerability of Arctic-Breeding Shorebirds to Environmental Change" i Annes hus på HINN Evenstad. Sanderock er opponent på  Jo Inge Breisjøberget sin disputas 23. februar 2018.