Language: NOR | ENG

Boman-seminaret 2020 /Forskningsdagene 2020

Temaet for årets Forskningsdager er «Hjernen».
Boman-seminaret følger opp tradisjonen fra teologen Thorleif Boman, den mest berømte beboer av den gamle prestegården i Snertingdal, som nå har blitt et lokalt kultursenter.
I sitt forfatterskap behandlet Boman en rekke ulike temaer i skjæringsfeltet mellom teologi, filosofi, etikk og naturvitenskap. Årets seminar er det tredje i rekken.

Marius Timmann Mjaaland holder hovedforedraget «Hjernen og den religiøse bevissthet». Mjaaland er professor ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, og han deltar i et interessant tverrfaglig forskningsarbeid innen livsvitenskap.
Idéhistoriker og forlagsredaktør Trygve Riiser Gundersen er en av Norges fremste eksperter på Hans Nielsen Hauge. Hans bidrag har tittelen «Fellesskap og forandring: Hans Nielsen Hauge, Christoffer Brateng og den tidlige haugianervekkelsen i Mjøsområdet».
Og husvert og NRK-profil Hans Olav Brenner meddeler interessante funn om «Thorleif Boman og det lokale kulturminnevernet».

Seminaret er gratis, inkludert lunsj, men påmelding er nødvendig.
Av hensyn til smittevern er det bare plass til et begrenset antall deltakere.Påmelding via dette skjemaet: https://nettskjema.no/a/159230
Vi følger «først til mølla»-prinsippet.

Kontaktpersoner:
Anders Aschim, Høgskolen i Innlandet, epost: anders.aschim@inn.no
Olav Hovdelien, OsloMet – Storbyuniversitetet, epost: olho@oslomet.no

Til de som ikke får plass i salen eller ikke rekker å komme til Snertingdal:
Foredragene blir strømmet på Zoom:   https://inn.zoom.us/j/67975417215?pwd=QjYvMU9PMjFnUS9rejVsZVl3Nkpadz09
Passord (hvis det blir krevd): 123