Language: NOR | ENG

Boklansering: Samproduksjon i forskning

Ole Petter Askheim, professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet, er sammen med professor Inger Marie Lid fra VID vitenskapelige høgskole og professor Sigrid Østensjø fra OsloMet redaktører for antologien Samproduksjon i forskning - Forskning med nye aktører som lanseres torsdag 29. august.

Les om lanseringen her.