Language: NOR | ENG

Boklansering: Arbeidsinkludering i sosialt arbeid

Velkommen til lansering av Arbeidsinkludering i sosialt arbeid

TID: 20. august, klokken 12:15 til 15:00
STED: Høgskolen i Innlandet, Lillehammer, Storhove, Auditorium C

Program:

  • Velkommen v/Ellen Aspelund, forlagsredaktør
  • Ordstyrer for dagen: Ingjerd Thon Hagaseth, prosjektkoordinator
  • Arbeidsinkludering som spesialisering i sosialt arbeid – hvorfor og hvordan? v/bokens redaktører førsteamanuensis Lise Cecilie Kleppe og Høgskolelektor Hanne Glemmestad
  • Kan sosialarbeidere bidra i arbeidsinkludering? v/forsker Øystein Spjelkavik
  • Arbeid og arbeidsinkludering i et rettighetsperspektiv v/Førstelektor Aina Aune Kane
  • Arbeidsinkludering i sosialt arbeid – finnes det flere måter å tenke om dette på? v/Førsteamanuensis Bjarne Øvrelid
  • Hvordan ta sosialfaglig kompetanse i bruk i arbeidsinkludering? Kommentarer til boka v/Eystein Gleditsch, avdelingsleder, NAV Gjøvik
  • Paneldiskusjon: Spørsmål og kommentarer fra innledere og salen

Det vil bli lett servering, og selvfølgelig mulighet for å kjøpe boken

Velkommen!