Language: NOR | ENG

Birken: Sport for alle?

Forskere ved Høgskolen i Innlandet og University of Chester har forsket på data om deltakere i Norges største massemønstring av mosjonister og eliteutøvere - Birken. Fører egentlig slike arrangementer til bedring av folkehelsa? Og hvordan bør du disponere kreftene for å få en positiv opplevelse? 

Forskergruppen inviterer til et åpent fagseminar om forskningen sin tirsdag 12. desember. 

Seminaret er delt i to deler. Den første delen vil handle om Birkens bidrag til den allmenne folkehelsen. Hvem er deltakerne, hva motiverer dem til å trene med Birken som mål, og er noen viktige grupper i folkehelseperspektiv underrepresentert i slike arrangementer? 

Den andre delen vil handle om hvordan ulike deltakergrupper disponerer kreftene underveis i løpet for å oppnå et godt resultat. Forskerne har sett på kjønn, alder, erfaring og prestasjonsmål og undersøkt hvilke løpsstrategier de ulike gruppene legger opp og lykkes med. 

Seminaret er åpent for alle interesserte og finner sted i Terningen Arena, Hesteskorom 2, i tidsrommet fra kl. 1000 - 1200 den 12. desember. 

Presentasjonene vil skje på engelsk.

Mer informasjon om seminaret

Velkommen!