Language: NOR | ENG

Berth Danermark om kritisk realisme og tverrfaglighet

Professor Berth Danermark fra Örebro Universitet foreleser "Om kritisk realisme og en generell teori om tverrfaglighet" på rom S-217 på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer. Forelesningen vil være på svensk.

Les mer om arrangementet