Language: NOR | ENG

Barn som vitensobjekter​ – seminar m/Espen Schaanning

Forskningsgruppen Studies in Professional Development, Learning and Policy (SPLP) ved Høgskolen i Innlandet, inviterer kolleger og studenter til et seminar med Espen Schaanning, professor, Universitetet i Oslo.

Når: Tirsdag 1. september 2020 kl. 09.15 til 12.00

Hvor: Scandic Hamar

Påmelding: Pga. korona og forbehold om antall plasser må vi ha påmelding. Det er totalt 36 plasser.  Påmeldingsskjema finner du her

Schaanning har viet sin karriere til å undersøke og problematisere forholdet mellom makt og viten i ulike institusjoner og systemer. De senere årene har han i hovedsak fokusert på utdanningssystemet; barnehagen og skolen. Han hevder noe kontroversielt at de fleste aktører som vil noe med barnehagen og skolen ikke problematiserer utdanningssystemet selv, men tar det som et gitt utgangspunkt for hvordan utdanning skal organiseres. 

To av hans siste bøker: «Farvel til skolen: John Holt og skolekritikken på 1960- og 70-tallet» (2019) og «Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet.» (2018) handler om de grunnleggende premissene for dagens skoleforståelse, som han mener nå er i ferd med å innta barnehagene. Hans anliggende er at det ikke finnes noe belegg for å hevde at skolehistorien har vært en eneste stor suksess i demokratiutvikling, og spør nå om det kanskje er på tide å legge til grunn andre perspektiver på historien? I boken «Til alle barns beste?» spør han: «Hva er et godt liv for barn og unge? Kan skolen gi alle barn et slikt liv? Er skolen til alle barns beste? Kan den være det?». 

Etter Schaannings innledning åpnes det for spørsmål og diskusjon med salen.

ALLE KOLLEGER OG STUDENTER ER VELKOMMEN – KOM Å BLI INSPIRERT.

For spørsmål – ta kontakt med forskningsgruppens ledere  Christina Elde Mølstad og  Ann-Cathrin Faldet