Language: NOR | ENG

Bærekraftig utvikling i skolen

Velkommen til et interaktivt seminar i Kulturhuset i Hamar som vil kunne gi deg inspirasjon, økt kunnskap, kompetanse og refleksjon omkring hvordan arbeide med bærekraftig utvikling i skolen. Ny læreplan løfter frem bærekraftig utvikling som et sentralt tema for tverrfaglig arbeid i fremtidens skole. Krever påmelding

Les mer om arrangementet

Se øvrig program for Forskningsdagene i Innlandet