Language: NOR | ENG

Bård Uri Jensen disputerer

Bård Uri jensen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy".

Les mer om disputasen