Language: NOR | ENG

Avslutningsseminar Sidsel Lied

Sidsel Lied

I juli 2016 avsluttet professor Sidsel Lied sitt virke på lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet. Vi ved RLE-seksjonen ønsker å gi en anledning til å løfte frem og diskutere noen av hennes vitenskapelige interesser, og inviterer til åpent seminar 23. mai.

Seminaret vil belyse temaer knyttet til etableringen av KRL som obligatorisk fag i 1997, rollen til og potensialet til kvalitativ empirisk forskning, og også, knyttet til Sidsel Lied’s seneste bidrag, om 22. juli-terroren og den pedagogiske bruken av minnematerialet.

Sidsel Lied har de siste 20 årene vært en fremtredende forsker innen religion, livssyn og etikk, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. I flere år hadde hun professor II stilling ved Karlstad Universitet. Hun har publisert aktivt på norsk og engelsk, innehatt sentrale forskningsposisjoner lokalt og nasjonalt, vært en fremtredende talsperson for faget i nasjonale medier og en mye brukt foredragsholder.

Gjennom karrieren har Sidsel Lied vært en høyt verdsatt lærerutdanner og studentveileder. Hennes mange initiativ for å få studenter med i forskning har satt spor og vært til inspirasjon for mange. I 2015 mottok hun Høgskolens formidlingspris.

Seminaret holdes på Campus Hamar, auditorium 4 fra kl. 10:15 - 15:45

Fullt program for dagen ser du her