Language: NOR | ENG

AVLYST: Fagdag på Blæstad: Biodiesel og Fangvekster

Torsdag 26. mars er det fagdag på Høgskolen i Innlandet, studiested Blæstad.

Temaet er biodiesel og fangvekster

Program:

10.00 Velkommen, presentasjon av opplegget.

  • Alternative drivstoff til traktorer (v/Hans Christian Endrerud, HINN)

Erfaringer med bruk av fornybar diesel i 2018 og 2019

En sammenlikning mellom elektrisk drift og diesel i traktorer

Oppsummering og diskusjon

11.25-12:00: Lunsj

  • Fangvekster (v/Thomas Cottis, HINN, og Kari Bysveen, NLR)

Fangvekster et jordforbedrende klimatiltak

Hvordan får til en god fangvekst som ikke hemmer kornåkeren

Oppsummering og diskusjon

Mer informasjon:

Arrangementet er på rom 418 (Låven) på Blæstad, Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu

Du kan gjerne delta uten påmelding, men da må du kjøpe lunsjen selv.

Påmelding innen 19 mars til svein.solberg@inn.no.

Arrangeres av Høgskolen Innlandet (INN) i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.