Language: NOR | ENG

[Avlyst] Åpen dag for master studium

Åpen dag for studiet Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

Vi ønsker studenter, potensielle søkere, sykepleiere, arbeidsgivere og ledere i helsetjenestene, alle som er interesserte, HJERTELIG VELKOMMEN når vi arrangerer åpen dag med informasjon om Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten. Program for dagen kommer over helgen. Sett av 17. mars kl. 10.00 - 12.00!

 

Lenke til Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/avansertklinisksykepleie

Lenke til event: https://www.facebook.com/events/194841105070159