Language: NOR | ENG

Anne Jørgensen Nordli disputerer

Anne Jørgensen Nordli disputerer for graden ph.d. i Festsalen i Gamlebygget på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer innenfor doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP)

Prøveforelesning holdes samme sted kl. 1015 over oppgitt tema (annonseres seinere).

Les mer om disputasen