Language: NOR | ENG

Allmøte Rena - Faglig profil og strategi

Hva skal Høgskolen i Innlandet bli?

Prosjektgruppen for faglig profil og strategi avholder allmøter på Rena onsdag 18.januar.

Tidsplan for allmøtene

Dekaner+ledergruppe ved Avdeling for økonomi-og ledelsesfag:  kl. 09.30-10.30 - administrasjonens møterom

Allmøte medarbeidere: kl. 10.45-11.45 - rom V001

Allmøte studenter: kl. 12.00-12.45 - rom V001

Les mer om allmøtene i denne saken