Language: NOR | ENG

Allmøte Lillehammer - Faglig profil og strategi

Hva skal Høgskolen i Innlandet bli?

Prosjektgruppa for faglig profil og strategi legger opp til allmøter på Lillehammer 23. - 24. januar.

Tidsplan for allmøtene tirsdag 24.januar

Ledergruppe + dekan Økorg (industrig. C465) kl. 09.00-10.00

Ledergruppe SeLL (industrig. C465) kl. 10.15-11.15

Velkommen!

Les mer om allmøtene i denne saken