Language: NOR | ENG

Allmøte Lillehammer - Faglig profil og strategi

Hva skal Høgskolen i Innlandet bli?

Prosjektgruppa for faglig profil og strategi legger opp til allmøter på Lillehammer 23. - 24. januar.

Tidsplan for allmøtene mandag 23.januar

Dekaner+ledergruppe:

  • APS kl. 08.30-09.30 - Ø-201
  • ASV kl. 09.40-10.40 - Ø-201
  • Dnf kl. 10.50-11.50 - Ø-201
  • TVF kl. 12.30-13.30 - Ø-201

Fellesadminstrasjon - Lillehammer kl. 13.45-14.45 - Ø-201

Allmøte medarbeidere Storhove kl. 15.00-16.00 - auditorium E

Allmøte studenter og studentledere (StINN) kl. 16.00-17.00 - auditorium E

Velkommen til allmøte!

Les mer om allmøtene i denne saken