Language: NOR | ENG

Allmøte Hamar - Faglig profil og strategi

Hva skal Høgskolen i Innlandet bli?

Prosjektgruppa for faglig profil og strategi avholder allmøter i Hamar tirsdag 24.januar.

Tidsplan for allmøtene

Dekaner+ledergruppe ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap: kl. 12.40-13.40 - Biohus 2 - 303 Dr.Sopp

Allmøte medarbeidere: kl. 13.50-14.50 - auditorium 1

Tillitsvalgte studenter + alle studenter: kl. 15.00-16.00 - auditorium 1

Velkommen til allmøte!

 

Les mer om allmøtene i denne saken