Language: NOR | ENG

Allmøte Evenstad - Faglig profil og strategi

Hva skal Høgskolen i Innlandet bli?

Prosjektgruppen for faglig profil og strategi avholder allmøter på Evenstad onsdag 18.januar.

Tidsplan for allmøtene

Dekaner+ledergruppe ved avdeling for anvendt økologi og landbruksfag på Evenstad og Blæstad: kl. 13.15-14.15 - Elvestua i hovedhuset

Allmøte medarbeidere: kl. 14.25-15.25 - Ferdinand på låven

Allmøte studenter: kl. 15.30-16.30 - Ferdinand på låven

Velkommen!

 

Les mer om allmøtene i denne saken