Language: NOR | ENG

Allmøte Elverum - Faglig profil og strategi

Hva skal Høgskolen i Innlandet bli?

Tirsdag 17.januar holder prosjektgruppen faglig profil og strategi allmøter på Elverum.

Tidsplan for møtene

Ledere i høgskoleadministrasjonen: kl. 10.30-11.30 - møterom 7

Dekaner+ledergruppe avd. for folkehelsefag: kl. 12.30-13.30 - møterom 3

Allmøte medarbeidere                        kl. 13.45-14.45 - klasserom 1

Allmøte studenter                              kl. 15.00-16.00 - auditorium 1

Studentledere                                    kl. 16.00-17.00 - auditorium 1

Les mer i denne saken