Language: NOR | ENG

Allmøte Blæstad - Faglig profil og strategi

Hva skal Høgskolen i Innlandet bli? Nå har du mulighet til å gi ditt innspill.

Prosjektgruppen for faglig profil og strategi avholder allmøte for studentene på Blæstad onsdag 25.januar kl. 14.00 - 15.00. Møtet finner sted i auditorium 417, låven.

Les mer om allmøtene i denne saken.

Velkommen til allmøte!