Language: NOR | ENG

Akademisk skriving - ukentlige kurs for alle

Sted: Zoom
Kursholder: Kristin Sandvik og Kristin Marhaug Hartveit.

Er du usikker på hvordan du skriver en akademisk oppgave?

Fortvil ikke, høgskolebiblioteket holder kurs for alle interesserte via Zoom! Hver onsdag fremover, fra 12.00-14.00, forklarer vi hva som kjennetegner en fagtekst innen språk, argumentasjon og oppbygning av teksten, og gir deg tips til hvordan du tolker oppgaven, kommer i gang med skrivingen og håndterer skrivesperre.

Kurset går ikke inn på referanseteknikk eller bruk av referansestiler.

Vi vil fortsetter så lenge det er interesse for kurset.

Bruk denne adressen for å delta: https://inn.zoom.us/j/65972730443

Påmelding ikke nødvendig.

Alle er velkomne!