Adventsmarkering på HINN Lillehammer

Vi tenner det tredje adventslyset mens en gruppe ansatte Ola Dahl, Tore Helseth med flere spiller og synger.

SINN serverer gløgg og pepperkaker til alle ute i Glassgården!

Vi ønsker alle studenter, ansatte og venner hjertelig velkommen!