Language: NOR | ENG

Årsmøte i Lillehammer studentidrett

På Lillehammer studentidretts (LSI) årsmøte i auditorium D på HINN i Lillehammer skal det velges nytt styre. Ønsker du et verv som er sosialt og innen idrett, er dette perfekt!

På årsmøtet skal det velges:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Arrangementsansvarlig
  • Markedsføringsansvarlig
  • Laglederansvarlig
  • Styremedlem
  • Varamedlem

Send en melding på LSIs Facebook hvis du er interessert i et verv, eller ta direkte kontakt med noen i styret eller noen av laglederne.