Language: NOR | ENG

Årskonferanse i Norsk antropologisk forening 2017

Årskonferansen i 2017 vil bli arrangert på Lillehammer. Konferansen ønsker å stimulere til at blikk rettes mot hvordan nåtid er forankret i fortid, og hvordan nåtid kan forstås i lys av fortid.

Les mer om konferansen