Language: NOR | ENG

Dr MacIntyre vil snakke om hans erfaring som leder av en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe, GOGREEN. Han vil snakke om gruppa og deres aktiviteter –gruppa har de siste tre årene vært veldig aktiv med publisering og skriving av EU søknader. Arrangementet er i Terningen Arena. 

https://www.facebook.com/events/437326703829633/