Language: NOR | ENG

Åpen gjesteforelesning av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker Riksrevisjonen hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Finansiell revisjon er grunnmuren i Riksrevisjonens arbeid.

Ønsker du å høre mer om hvordan Riksrevisjonen jobber? Møt opp opp på rom M102 på HINN Rena torsdag 28. mars kl. 1015 - 1200 .