Åpen gjesteforelesning av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker Riksrevisjonen hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Finansiell revisjon er grunnmuren i Riksrevisjonens arbeid.

Ønsker du å høre mer om hvordan Riksrevisjonen jobber? Møt opp opp på rom M102 på HINN Rena torsdag 28. mars kl. 1015 - 1200 .