Language: NOR | ENG

Åpen forelesning: Sunne byer, steder og mennesker

De fleste av oss bor nå i byer og tettsteder – hvordan planlegge for en bærekraftig og sunn urban fremtid?

Åpen forelesning med professor John Ashton, internasjonalt anerkjent professor i folkehelse og en av initiativtakerne til WHOs prosjekt Healthy Cities, videreført i Norge gjennom Norwegian WHO Healthy Cities Network – Sunne kommuner.

Healthy Cities, Places and People’: the Next 10 Years

Onsdag 25.10.17 kl. 14:00 – 16:00 på Terningen Arena, Elverum.

Gratis inngang, ingen påmelding

Professor Ashton har arbeidet med folkehelse i over 40 år, som underviser og forsker. Han har også vært direktør for folkehelse i nordvest England, og i en periode valgt president for det britiske Faculty of Public Health.

Han er en sterk stemme i offentligheten, og har engasjert seg for å utvide folkehelsebegrepet til også å omfatte spørsmål om fattigdom, ulikhet, og sosial rettferdighet.

Velkommen!