Language: NOR | ENG

Åpen forelesning med professor Bonny Norton

Torsdag 19. september arrangeres en åpen forelesning med professor Bonny Norton ved University of British Columbia i Canada. Bonny Norton er en verdenskjent forsker og har forelest på de fleste kontinenter. Hun er særlig opptatt av forholdet mellom språk, makt og identitet, og er kjent for sin teori om investering som drivkraft i språklæring, lesing og skriving. Hun har medvirket til utvikling av digitale flerspråklige ressurser i lese- og skriveopplæring, bl.a. African Storybook. Forelesningen er et ledd i en workshop i NORPART-prosjektet Literacy Education in Multilingual Settings, et samarbeidsprosjekt med University of Zambia.

Forelesningen har tittelen Identity and investment in language learning and literacy development. Lessons for teachers, schools and teacher educators.

Sted: Auditorium 3, fakultetet for lærerutdanning og pedagogikk, Hamar

Tid: Torsdag 19.9. kl. 15.15 til kl. 16.00. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Marit Vesteraas Danbolt, anne.danbolt@inn.no

Alle interesserte er hjertelig velkomne!