Language: NOR | ENG

Åpen fagdag om karriereveiledning

Master i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer inviterer til åpen dag om "Karriereveiledningssamtalen i praksis - metoder og tilnærmingsmåter" i auditorium E på Storhove, Lillehammer.

Les mer om fagdagen