Language: NOR | ENG

90 år med sykepleierutdanning

Sykepleierutdanningen 90 år

26. januar markeres 90-årsjubileet for sykepleierutdanningen i Hedmark

Markeringen finner sted på Terningen Arena fra kl 1000. 

På programmet:

  • Musikalsk innslag
  • Velkommen ved instituttleder Liv Ødbehr
  • Historisk tilbakeblikk ved Kari Kvigne
  • Hilsen ved ordfører Erik Hanstad
  • Hilsen ved leder i Hedmark NSF, Bente Åland
  • Hilsen ved Fylkesmannen, ved Irene Hansen
  • Hilsen ved tidligere leder i Røde Kors, Rolf Heine Olsen
  • Avslutning
  • Kaffe og kake

Arrangementet er åpent og gratis for alle interesserte, men grunnet enkel servering er det ønskelig med påmelding innen 18. januar 2017 til
liv.odbehr@inn.no eller tlf. 959 07 984

VELKOMMEN!