Language: NOR | ENG

80 prosent-seminar med Eirin Annamo

Stipendiat Eirin Annamo vil presentere sitt doktorgradsprosjekt "Kritisk realistisk transformativ læring" innenfor doktorgradsområdet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

Prosjektet hun arbeider med er relatert til dagens krav om grønn samfunnsomstilling og utdanning for bærekraftig utvikling. Avhandlingen har som hensikt å kunne bidra til en større forståelse av, og et mulig svar på, dagens globale krisesituasjon ved å gjøre en kritisk realistisk underbygging av Edmund O’Sullivans transformative læringsperspektiv.

En kritisk realistisk underbygging av transformativ læring vil på den ene siden innebære en kritisk analyse av de tankestrukturene som ligger under og generer dagens krisesituasjon, på den andre siden en presentasjon og diskusjon av grunnlaget for en ny form for virkelighetsforståelse og en ny måte å være i verden på.

Som en del av dette prosjektet har Annamo utviklet en transformativ lærings- og endringsprosess som viser hvordan en transformativ omstillingsprosess kan foregå i praksis. Prosjektet er tverrvitenskapelig med perspektiver fra filosofi, økofilosofi, pedagogikk og fredsforskning.

Seminaret vil foregå i auditorium H på Storhove i Lillehammer.

Opponent er professor Lars Monsen (HINN). Seminaret vil være på norsk.

Velkommen til seminar!