Language: NOR | ENG

Gjeldende koronatiltak ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolen følger nasjonale og lokale tiltak besluttet av smittevernmyndighetene. Ved behov iverksetter også HINNs beredskapsledelse egne tiltak som gjelder for studenter og ansatte. Oversikten under viser HINNs gjeldende tiltak.

Tiltakene ble sist oppdatert onsdag 9. juni 2021

Alle høgskolens studiesteder følger r egjeringens gjenåpningsplan som nå er på trinn to av fire

Bruk av studiestedene

  • Studiestedene er åpne, men de som bruker dem må følge gjeldene smittevernråd som å holde avstand og sørge for god håndhygiene.
  • Studenter og ansatte bruker adgangskort og kode for å komme inn i byggene. Adgang mellom kl. 07:00 og 22:00.
  • Alle som oppholder seg ved studiestedene skal holde minst en meter avstand til andre. Dersom du ikke kan holde tilstrekkelig avstand anbefales bruk av munnbind.
  • Eksternes tilgang til studiestedene skal begrenses til det som er strengt nødvendig.

Undervisning og øvingsaktivitet

  • Undervisning blir inntil videre som hovedregel gitt digitalt. Det kan gis undervisning og veiledning i mindre grupper så lenge gjeldende smittevernråd blir fulgt. Det enkelte fakultet informerer sine studenter om hva som gjelder for dem.
  • Aktiviteter og øvelser som ikke kan digitaliseres, og som må gjennomføres for å sikre studentenes progresjon, prioriteres i planleggingen av undervisning på studiestedene.
  • Det enkelte fakultet informerer studenter om hvordan de skal forholde seg til praksis ettersom gjennomføringen avhenger av forhold ved det enkelte praksisstedet.

Eksamener

  • Det legges som hovedregel om fra skriftlig skoleeksamen til andre typer eksamen ut studieåret hvor dette vurderes som faglig forsvarlig.

Hjemmekontor

  • Ansatte som har mulighet til det anbefales som hovedregel å jobbe fra hjemmekontor. Tilstedeværelse avklares mellom den ansatte og nærmeste leder. Ansatte som må være tilstede for å sikre studentenes progresjon, og ansatte i studentnære funksjoner, prioriteres for tilstedeværelse. Tilstedeværelse vurderes også ut fra om oppgaver kan utføres hjemmefra, og om det kan utføres med tilstrekkelig kvalitet. Arbeidsmiljøforhold kan tas med i vurderingen.

Reiser

  • Nødvendige innenlandsreiser kan gjennomføres. Dette gjelder også mellom studiestedene. Det er viktig at man planlegger reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for dem som reiser fra områder med høyt smittepress.

Nasjonale tiltak

Se oversikt over nasjonale regler og anbefalinger på Helsenorge.no.