Institutt for rettsvitenskap

Instituttet har en bachelor i rettsvitenskap på studiested Lillehammer, og de ansatte underviser i tillegg i rettsvitenskapelige fag på flere av studiene både på Rena og Lillehammer.

Bachelorstudiet er modellert etter de tre første årene på masterstudiet i rettsvitenskap, og gir mulighet for videre studier i rettsvitenskap på UiB og UiO. Studiet gir også grunnlag for andre masterstudier.

Instituttets ansatte har bred praktisk og akademisk bakgrunn, og det legges vekt på et variert undervisningstilbud og tett studentkontakt.

På bachelorstudiet er det ca. 100 studenter på hvert kull.

Studier ved Institutt for rettsvitenskap: