Language: NOR | ENG

Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring

Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring tilbyr to årstudier, seks bachelorstudier, og et masterprogram fordelt på studiestedene Lillehammer og Rena.

Instituttets hovedsatsningsområder innen reiseliv, opplevelsesnæringer, arrangement og markedsføring, bidrar til høgskolens strategiske satsningsområde: innovasjon. Vi utvikler kompetanse for studenter og næringslivet i Innlandet. Vi arbeider nasjonalt og internasjonalt for å utvikle innovasjon og ny kunnskap om verdiskaping. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv.

Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig og relevant kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud som omfatter innovasjon, reiseliv og turisme, markedsføring, arrangement, musikk og kultur.  
Instituttets fagstab har også sentrale oppgaver på andre studier innen Handelshøgskolen Innlandet.

Det er høy forskningsaktivitet i fagstaben innen innovasjon, reiseliv og kreative næringer. Våre forskere er sentralt med i mange spennende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og har god publiseringsaktivitet.

I de fleste av våre programmer har studentene mulighet til å ta deler av studiet i utlandet, og det er mange internasjonale studenter som bidrar til et spennende læringsmiljø. I flere studier har studentene praksisprosjekter som gir relevant og aktiv læring.

Instituttet har ca. 25 medarbeidere fordelt på Rena og Lillehammer.

Studier ved Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring: