Language: NOR | ENG

Institutt for organisasjon, ledelse og styring

Institutt for organisasjon, ledelse og styring tilbyr studier innen en rekke fagområder på master- og bachelornivå, fordelt på studiestedene Lillehammer og Rena. I tillegg tilbys det både samlingsbaserte- og nettbaserte studietilbud, på heltid-/deltid som er populære blant de som ønsker å studere ved siden av jobb.

Fagområder som ledelse, styring, beredskap- og krisehåndtering og internasjonale studier dekkes av ansatte fra vårt institutt.

På våre bevilgningsfinansierte studier har vi ca. 1650 studenter, i tillegg bidrar instituttet i flere eksternfinansierte studietilbud.

Instituttet har omlag 60 ansatte fordelt mellom studiestedene Rena og Lillehammer. Instituttets medarbeidere har bred praktisk og akademisk bakgrunn, og vår målsetting er å være tett på studentene, slik at hver enkelt student skal oppleve en god faglig progresjon i sitt studieprogram.

Instituttets forskningsaktiviteter har god faglig spredning i tråd med de forskjellige fagområdene som instituttet består av.

Studier ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring: