Language: NOR | ENG

Institutt for økonomifag

Instituttet tilbyr masterstudium i økonomi og ledelse, bachelorstudiene i økonomi og administrasjon på studiestedene på Lillehammer og Rena, regnskapsførerfag og eiendomsmegling, i tillegg til årsstudier i økonomi og administrasjon. Instituttet har også flere nettbaserte studietilbud på bachelornivå.

Instituttet har til sammen 31 ansatte lokalisert på Lillehammer og Rena, og det er om lag 1 200 studenter ved instituttet.

Forskningsaktiviteten ved instituttet har god faglig spredning i tråd med de forskjellige fagområdene som instituttet består av.

Instituttet har som mål å være tett på studentene og på den måten legge til rette for at hver enkelt student opplever en god faglig progresjon.

Studier ved Institutt for økonomifag: