Language: NOR | ENG

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Handelshøgskolen Innlandet (HHS) tilbyr bachelor- og masterstudier innen økonomi og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys flere årsstudier og mindre studieenheter, herunder flere fleksible studier (samlingsbaserte og/eller nettbaserte).  

Fakultetet har studiesteder på Lillehammer og på Rena.

Fakultetet har bachelorstudier innen beredskap og krisehåndtering, ledelse og digitalisering, eiendomsmegling, internasjonale studier og historie, kulturprosjektledelse, Music Business (Management og Production), organisasjon og ledelse, psykologi, regnskap, reiselivsledelse, rettsvitenskap, serviceledelse og markedsføring, Sport Management, økonomi og administrasjon. Bachelorstudiene har tett samarbeid med sine respektive bransjer.

Mastergradsstudiene er innen innovasjon, miljøpsykologi, offentlig styring og ledelse (MPA), samt innen økonomi og ledelse (siviløkonomutdanning).

Fakultetets forskerutdanning er Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Handelshøgskolen Innlandet samler et stort fagmiljø, både på Lillehammer og på Rena, og fakultetets ansatte driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet innen fagområdene. Fakultetet har en egen enhet for eksternfinansiert virksomhet. Gjennom enheten organiseres både utdannings-, forsknings- og utredningsoppdrag som finansiertes av kunder o.a. oppdragsgivere.

Fakultetet har ca. 200 ansatte og totalt ca. 6000 studenter, hvorav ca. 4900 egenfinansierte. 

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har følgende institutt:

Fra 1. januar 2019 er Østlandsforskning en del av Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Nyheter fra HHS

Studiestart 2021

Velkommen til studiestart 2021, som for de aller fleste er mandag 16. august. Etter introduksjonen på studiet tar Fadderuka 2021 ov...