Language: NOR | ENG

Oppdragsvirksomhet ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Høgskolen i Innlandet har et bredt fagmiljø som i samarbeid med den administrative enheten for kurs og oppdrag, kan være behjelpelige med å utvikle kurs/studieprogram tilpasset din bedrifts eller organisasjons spesielle behov. Vi forsøker å være en totalleverandør av kompetanse på høyere nivå, og vi ser det som en utfordring å finne løsninger for hva slags kompetanse som er mest hensiktsmessig for deg og din virksomhet.

Hvem er vi:

Hilde Friis
Seniorrådgiver
Seniorkonsulent
Førstekonsulent
pal.berg@inn.no
Seniorkonsulent
rune.holme@inn.no
Rådgiver