Language: NOR | ENG

Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving

Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving leverer undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning og masterprogrammet i realfagenes didaktikk.

Instituttet har mye ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole og driver skole- og barnehagerettet forskning på realfag innenfor lærerutdanningsfeltet.

Kroppsøving har fokus på kroppspress, orientering og de yngste barna i barnehagen.

Instituttet består av 25 ansatte (24 årsverk) fordelt på tre fagområder: 10 i matematikk, 9 i naturfag og 6 i kroppsøving.

Instituttet har 1 dosent, 11 i andre førstestillinger, 12 høgskolelektorer og 1 stipendiat.