Language: NOR | ENG

Institutt for kunstfag og kulturstudier

Institutt for kunstfag og kulturstudier leverer undervisningsressurser på faglærerutdanning i musikk, barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, PPU, årsstudium i musikk og masterprogram i kultur- og språkfagenes didaktikk.

I tillegg leverer fagmiljøet i musikk kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Fagmiljøet i musikk har omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet og har en forskergruppe i Kulturorientert musikkpedagogikk.

Instituttet består av 23 ansatte (19 årsverk) samt nær 25 timelærere, fordelt på tre fagområder: 17 ansatte i musikk, 4 i drama og 2 i formgiving.

Instituttet har 5 professorer/dosenter, 7 i andre førstestillinger, 8 høgskolelektorer og 3 stipendiater.