Institutt for humanistiske fag

Institutt for humanistiske fag leverer undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudier i engelsk og norsk, norsk språk og kultur for internasjonale studenter, lektorprogram i språkfag og masterprogrammene i kultur- og språkfagenes didaktikk, digital kommunikasjon og kultur og tilpasset opplæring.

Dessuten bidrar instituttet med undervisning i bioetikk på master i næringsrettet bioteknologi og leverer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Instituttet driver stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole samt omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Instituttets ansatte er sentrale i forskergruppene: Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk, Korpuslingvistikk, Norsk som andrespråk: andrespråksdidaktikk og Diversity in Education (sammen med Institutt for pedagogikk og samfunnsfag).

Instituttet består av 51 ansatte (46 årsverk) fordelt på tre fagområder: 30 i norsk, 16 i engelsk og 5 i Religion, livssyn og etikk. Instituttet har 9 professorer/dosenter, 15 i andre førstestillinger, 21 høgskolelektorer og 6 stipendiater.