Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

https://www.inn.no/om-hoegskolen/fakultet/fakultet-for-laererutdanning-og-pedagogikk-lup
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk