Language: NOR | ENG

Mentorordningen Nattergalen

Illustrasjon Nattergalen

Mentorordningen Nattergalen har eksistert siden 2008 og er en del av regjeringens satsing på et mer kultursensitivt barnevern, initiert og drevet av Barne- og likestillingsdepartementet. Høgskolen i Innladet er en av åtte høgskoler og universiteter som deltar i ordningen.  

Nattergalen har to hovedmål

  1. Styrke kultursensitiviteten i skole og barnevern og andre sosiale institusjoner ved at studenter i bachelorstudiene barnevern, sosialt arbeid og vernepleie får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.
  2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning.

Målgruppen

Ordningen er for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år som kan ha utbytte av en mentor. Studenter ved de tre utdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie, kan søke om å være mentor for en elev fra en barneskole i Lillehammer.

Mentor skal være sammen med mentorbarnet sitt 2-3 timer i uka og ta initiativ til en felles aktivitet sammen med barnet eller i gruppe sammen med andre mentorer og elever.  

Lærer av hverandre

Studentene skal være en venn og et forbilde og finner på ulike aktiviteter sammen med barna. Dette skal bidra til å øke barnas sosiale og språklige ferdigheter. Mentorene får innsikt i og kunnskap og forståelse om barn og unge med minoritetsbakgrunn som gir kunnskap og kompetanse for framtidig yrke. Mentorene får jevnlig oppfølging og veiledning av prosjektleder. Ved deltakelse i ordningen gis et mentorbevis.

Det er også mulighet for å ta et valgfritt emne i 5 studiepoeng «Mentorskap i en sosialfaglig kulturell sammenheng». Studieplanen er under revidering.