Fakultet for helse- og sosialvitenskap

https://www.inn.no/om-hoegskolen/fakultet/fakultet-for-helse-og-sosialvitenskap-hsv
Fakultet for helse- og sosialvitenskap