Language: NOR | ENG

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr bachelor - og masterstudier i sykepleie, helse- og folkehelsefag, samt tannpleie.

Fakultetet har bachelorstudier innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie og mastertilbud innen sosialfaglig arbeid med barn og unge. Idrettshøgskolen Innlandet samler et stort idrettsfaglig miljø som tilbyr årsstudier, bachelor - og masterstudier innen idrettsvitenskap, kroppsøving og treningsfysiologi. I tillegg tilbyr fakultetet en rekke års- etter- og videreutdanninger.

Fakultetet har en tverrfaglig ph.d. i Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Fakultetets ansatte driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet innen de helse- og sosialfaglige områdene.

Fakultetet har ca. 220 ansatte og nesten 3000 heltidsstudenter.

 

Fakultet for helse - og sosialvitenskap har følgende institutt:

 

Nyheter fra HSV

Studiestart 2021

Velkommen til studiestart 2021, som for de aller fleste er mandag 16. august. Etter introduksjonen på studiet tar Fadderuka 2021 ov...