Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

https://www.inn.no/om-hoegskolen/fakultet/fakultet-for-audiovisuelle-medier-og-kreativ-teknologi-amek
To studenter bak TV-skjerm (foto: Sigrun Skaare/HINN)